Oznam pre osoby vstupujúce do budovy

  • Post category:Nezaradené

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadeniaNikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota,…

Continue Reading Oznam pre osoby vstupujúce do budovy

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

  • Post category:Nezaradené

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z., môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré: je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá…

Continue Reading Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ