Adresa Súkromnej materskej školy Alžbetka

Adresu sídla ALŽBETKA, n. o. (zriaďovateľ SMŠ), ako aj kontakty nájdete tu:

N A Š I

Pedagogickí zamestnanci

sr. Klára

Mgr. Andrea Buchtová, sr. Klára, SDR

Riaditeľka SMŠ Alžbetka

Konzultačné hodiny
PONDELOK: 15.00 – 16.00 hod.
UTOROK: 08.00 – 09.00 hod.

                    Tel.č.: 0948 360 108, e-mail: klara@sdr.sk

IMG_3064

Bc. Patrícia Matúšová

Triedna učiteľka SMŠ Alžbetka

Konzultačné hodiny
PONDELOK: 08.00 – 09.00 hod.
STREDA: 14.00 – 15.00 hod.

Prevádzkoví pracovníci

Zabezpečujú prevádzku Súkromnej materskej školy Alžbetka a Výdajnej školskej jedálne pri Súkromnej materskej škole Alžbetka.

IMG_3058

Vlasta Štefková

Vedúca Výdajnej školskej jedálne pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

IMG_3060

Lívia Rabatinová

Upratovačka Súkromnej materskej školy Alžbetka

Altera deseruisse voluptatum id est,
eu consul discere interpretaris nec.