TÍ, KTORÍ NÁS PODPORUJÚ

Ďakujeme všetkým, ktorí finančným alebo materiálnym spôsobom
pomáhajú pri utváraní a rozvoji edukačného prostredia detí.

Juraj Harenčár, Marianna Humená Kováčová, Veronika Kavuličová

Bc. Barbora Artimová, Mgr. Otília Berková, Juraj Harenčár, Marianna Humená Kováčová, Mgr. Ján Kašper, Vincent Kavulič, PhDr. Anna Pavolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Bečarik – prednosta, Okresný úrad Spišská Nová Ves; Juraj Harenčár, Marianna Humená Kováčová, Bc. Ľubica Kalafutová, Mgr. Ján Kašper, Vincent Kavulič, Helena Pavolová, Lenka Plačková Filipová, Samuel Polomský, Elena Teringová

Rada Polskej misji katolickiej Frankfurt nad Mohanom