RADA ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA

Funkčné obdobie rady školy: 14.11.2019 – 14.11.2023

Vaše pripomienky a návrhy môžete posielať na poštovú adresu:
Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
alebo na e-mail: smsalzbetka@gmail.com

Meno a priezvisko členaV zastúpení
Mgr. Mariana Užáková, sr. Filoteadelegovaný zástupca zriaďovateľa ALŽBETKA, n.o., predseda Rady školy
Mgr. Nina Godóová, sr. Joachimadelegovaný zástupca zriaďovateľa SMŠ Alžbetka
Bc. Patrícia Matúšovázástupca pedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka, podpredseda Rady školy
Mgr. Katarína Jánošková, sr. Ancillazástupca nepedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka
Ing. Veronika Kavuličovázástupca rodičov SMŠ Alžbetka