RADA ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA

Funkčné obdobie rady školy: 15.11.2023 – 15.11.2027

Vaše pripomienky a návrhy môžete posielať na poštovú adresu:
Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
alebo na e-mail: smsalzbetka@gmail.com

Meno a priezvisko členaV zastúpení
Mgr. Mariana Užáková, sr. Filoteadelegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda Rady školy
Mgr. Nina Godóová, sr. Joachimadelegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. Mária Grichovázástupca pedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka, podpredseda Rady školy
Mgr. Katarína Jánošková, sr. Ancillazástupca nepedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka
Mgr. Lucia Greňovázástupca rodičov SMŠ Alžbetka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.