KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V SMŠ ALŽBETKA

V Súkromnej materskej škole Alžbetka v rámci rozvoja dieťaťa ponúkame túto krúžkovú činnosť.
Činnosť krúžkov sa začína 1. októbra v popoludňajších hodinách.

ss-aj-upv-pp-2019

ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci krúžku:
Mgr. Mariana Užáková, sr. Filotea

Streda
15:00-15:20 / 15:20-15:45

obrázok - zippyho klamaráti

ZIPPYHO KAMARÁTI

Vedúci krúžku:
Bc. Patrícia Matúšová

Štvrtok
14:30-15:30