KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V SMŠ ALŽBETKA

V Súkromnej materskej škole Alžbetka v rámci rozvoja dieťaťa ponúkame túto krúžkovú činnosť.
Činnosť krúžkov sa začína 1. októbra v popoludňajších hodinách.

pexels-pixabay-256417

ZAHRAJME SA PO ANGLICKY

Vedúci krúžku:
Mgr. Mariana Užáková,
sr. Filotea

Utorok
15:00-15:20 / 1. skupina
15:20-15:45 / 2. skupina

náboženstvo

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Vedúci krúžku:
Mgr. Andrea Buchtová,
sr. Klára

Pondelok
13:30-14:30 / 1. skupina
Utorok
13:30-14:30 / 2. skupina
Streda
14:00-15:00 / 3. skupina
15:00-16:00 / 4. skupina

stiahnuť (1)

DIVADELNÍČEK

Vedúci krúžku: DADA záujmové krúžky

Štvrtok
15:00-15:45