UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Návšteva rodinnej farmy ODORICA

Súkromná materská škola Alžbetka organizuje dňa 13.07.2021 / utorok, koncoročný výlet pre deti spojený s návštevou rodinnej farmy Odorica.

Program:

 • od 6.45 do 7.40 hodiny príchod detí do materskej školy
 • o 8.00 hodine odchod detí a pedagógov autobusom z parkoviska v areáli Alžbetka, n.o. do Spišského Hrhova,
 • preprava kočom z parkoviska pri penzióne Gróf v Spišskom Hrhove, ku rodinnej farme Odorica,
 • hygienická prestávka, desiata,
 • prehliadka rodinnej minifarmy,
 • individuálna jazda na koni,
 • prírodovedné hry,
 • hygienická prestávka, suchý obed,
 • o 12.00 hodine preprava kočom na parkovisko pri penzióne Gróf v Spišskom Hrhove,
 • odchod autobusom z parkoviska do Spišskej Novej Vsi,
 • o 13.30-14.00 hodine príchod do materskej školy, teplý obed, program podľa denného poriadku SMŠ Alžbetka

Prosíme rodičov, aby:

 • pripravili dieťaťu primerané oblečenie + prikrývku na hlavu,
 • nachystali dieťaťu batoh – pršiplášť, fľaša s nápojom, keks, suchý obed, (+ olovrant deťom, ktoré nie sú prihlásené na letnú prevádzku materskej školy),
 • podpísali v triede u službukonajúcej učiteľky informovaný súhlas s uskutočnením výletu a poučenie o bezpečnosti,
 • vyplatili ráno sumu 3€ za výlet 
 • ráno, 13.07.2021 dodržali čas príchodu dieťaťa do materskej školy,
 • boli deti naraňajkované

Značná časť nákladov za výlet na rodinnú farmu Odorica je hradená z finančného daru spoločnosti EMBRACO SLOVAKIA, s r. o. . Desiata pre deti je zabezpečená vo forme bagety poskytnutej v zľave bagetériou Sunfood v Spišskej Novej Vsi. Za získanie sponzorov ďakujeme rodičom detí materskej školy Ing. Veronike Kavuličovej  a p. Jurajovi Harenčárovi. 

                                                                                                                                        Mgr. Andrea Buchtová
                                                                                                                     riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka

Prevádzka SMŠ Alžbetka v čase letných prázdnin

Vážení rodičia!

Prevádzka Súkromnej materskej školy Alžbetka v čase letných prázdnin bude zabezpečená v termíne od 01.07.-16.07.2021 so súhlasom zriaďovateľa.

                                                                                                                                        Mgr. Andrea Buchtová
                                                                                                                     riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka

Prevádzka SMŠ Alžbetka

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR, sa rodičia od 03.05.2021 nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, pri vstupe do budovy Alžbetka, n.o..

Prosíme rodičov, aby pri nástupe dieťaťa do materskej školy odovzdali službukonajúcej učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka, ktoré je k dispozícii pri vstupe do budovy. 

Zároveň prosíme o dodržiavanie stále platných protiepidemických opatrení na ochorenie COVID-19.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti je povinný zákonný zástupca oznámiť materskej škole.

Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka