Zápis detí do SMŠ Alžbetka

Súkromná materská škola Alžbetka pozýva rodičov na zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční dňa:

  • 02.05.2023, v čase od 09.00 – 12.00 hodiny,
  • 03.05.2023, v čase od 09.00 – 12.00 hodiny,
  • 09.05.2023, v čase od 13.00 – 16.00 hodiny.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, možno doručiť SMŠ Alžbetka:

  • osobne, poštou alebo emailom.

Tlačivá sú zverejnené na webovom sídle smsalzbetka-no.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do SMŠ Alžbetka, Školská 4, Spišská Nová Ves, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu / zástupcu zariadenia, do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré sú umiestnené v Centre pre deti a rodinu ALŽBETKA, n.o., na základe rozhodnutia súdu,
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do Súkromnej materskej školy Alžbetka, Školská 4, Spišská Nová Ves, aj v školskom roku 2022/2023,
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. júna 2023.

Tešíme na osobné stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.

Mgr. Andrea Buchtová, riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka